Multisal Pauline Hall
Torsdag, 3. Mai 2018
19:00-21:00

Hamar kommune utvikler i samarbeid med Lark Landskap, Dark Arkitekter og COurban en ny visjon for offentlig rom på Tjuvholmen. Det har kommet viktige og betydningsfulle innspill fra første medvirkningsmøte, samt intervjuer med hamarsinger på gaten. Nå innkaller vi til et åpent møte hvor vi ønsker å presentere forslag til planprogram og veiledende plan for offentlige rom. Deretter åpner vi for nye innspill, synspunkter og tilbakemeldinger på forslaget så langt.

Vell møtt!