Kirsten Flagstad-salen
Onsdag, 23. Mai 2018
18:00-21:15

Sammen med Stiftelsen UtaforInnafor engasjerer Petter Uteligger og Ingeborg Lykseth om temaet utenforskap. Med modige, ekte og ærlige ungdom formidler de hvordan de skaper endring, inkludering og verdi gjennom utradisjonell og kreativ tilnærming.

Stiftelsen UtaforInnafor sitt formål er å etablere og drifte ulike tiltak i samarbeid med offentlig sektor, næringslivet og frivillige organisasjoner for å legge til rette for at barn og ungdom som har ulike problemområder får mulighet til en bedre livssituasjon. Stiftelsen skal bidra til forebyggende arbeid for barn og ungdom gjennom aktivering, utdanning og arbeid. Aktivitetene skal drives i stiftelsens regi og i samarbeid med næringsliv, institusjoner, organisasjoner m.v. i regionen.

Petter Nyquist kjent fra sin dokumentar der han i 2014 levde 52 dager på gata i Oslo gjennom julehøytiden, blant hjemløse og rusavhengige. Uten penger, kun iført det han har på seg og med et videokamera.

Ingeborg Omdal Lykseth er en visjonær sosial entreprenør og gründer av det prisbelønte livsmestrings-programmet FROG, som er skreddersydd for ungdom i risikosonen. I 2012 ble hun av FERD kåret til Arets sosiale entreprenør i Norge.  Hun er også utnevnt som Paul Harris Fellow av Rotary International, gitt i verdsettelse for konkrete og betydelig bidrag til å fremme bedre forståelse og vennskap mellom mennesker i verden.

 

Arrangør: Stiftelsen utaforinnafor.no/