Kirsten Flagstad-salen
Mandag, 28. Mai 2018
18:30-20:30
Varighet: 2 timer, ingen pause

Vårkonsert med Vang skolekorps og Vang Musikforening som gjestekorps. I Vang skolekorps spiller både aspiranter, juniorkorps og hovedkorps.

Vang Musikforening spiller egne stykker men det blir også et felles stykke sammen med skolekorpset.

Det blir variert musikk fra tradisjonelle marsjer til populærmusikk.