Klubbscene Rolf Jacobsen
Torsdag, 21. Mars 2019
19:00-20:00

Forfatter Vidar Eng kommer til lanseringen av boka. Du får også høre om Monsens gjerning som aktiv og engasjert lokalpolitiker på Hamar, og hans liv før og etter 1930-tallet.

Chistian Fredrik Monsen (1878 - 1954) var opprinnelig fra Hamar, der han foruten å være en aktiv lokalpolitiker også var skoleinspektør. På I930-tallet var han imidlertid først Arbeiderpartiets ledende forsvarspolitiker, deretter forsvarsminister i Johan Nygaardsvolds regjering fram til desember 1939. Etter krigen var han også stortingspresident en periode.   

Ut fra denne merittlisten vokser kanskje Christian Fredrik Monsen fram som Hedmarkens mest framtredende rikspolitiker før Odvar Nordli og Sigbjørn Johnsen?

Selv om han har en gate i Hamar oppkalt etter seg, er han i dag glemt av de fleste. Kanskje også av sine egne partifeller?

De som ønsker det, kan imidlertid gjøre noe med dette, ettersom Oplandske Bokforlag for noen uker siden utgav en bok om Christian Fredrik Monsen. Den har fått tittelen Fra antimilitarist til forsvarsminister. Fredrik Monsen og 1930-tallet, og er ført i pennen av historikeren Vidar Eng fra Tromsø. Boka belyser særlig Monsens forsvarspolitiske utvikling på 1930-tallet, en periode han påbegynte som antimilitarist og avsluttet som forsvarsvenn og pådriver for en raskere opprustning.

Boka beskriver imidlertid også Monsens gjerning som aktiv og engasjert lokalpolitiker på Hamar og gir en mer kortfattet skildring av Monsens liv både før og etter 1930-tallet.

 

Forfatteren, Vidar Eng, vil være til stede og gi en kort presentasjon av boka. I tillegg vil lokalhistoriker og tidligere kultursjef i Stange, Terje Moshaug, kommentere boka, og det blir muligheter for spørsmål og diskusjon. 

Arrangementet er åpent for alle interesserte, og det er eksta hyggelig om noen av dagens partifeller av Monsen på Hedmarken er til stede.

 

Arrangør: Oplandske Bokforlag og Hamar bibliotek