Multisal Pauline Hall
Onsdag, 13. November 2019
09:30-16:30

Biotown Hamar 2019 har tittelen One Health, som beskriver sammenhengen mellom folke- og dyrehelse. Fokus er utviklingen av antibiotikaresistens, som er en av de største utfordringene i moderne medisin.

I over 70 år har antibiotika vært tilgjengelig for effektivt å kunne behandle livstruende infeksjonssykdommer. Resistensutviklingen kan føre til lengre sykdomsvarighet og økt dødelighet.

Norge regnes som et foregangsland i arbeidet mot antibiotikaresistens, og norsk matproduksjon bruker minst antibiotika i verden. Likevel ser vi en økning i resistensutviklingen også her. I kampen mot antibiotikaresistens er det viktig å se folke- og dyrehelse under ett.

Under Biotown One Health settes fokus på viktigheten av å ha et helhetsperspektiv og på samarbeid på tvers av sektorer.

For påmelding, betaling og mer informasjon: biotown-hamar-2019/


Arrangør: Klosser Innovasjon AS