Multisal Pauline Hall
Torsdag, 27. September 2018
19:00-21:00

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival som i 2018 arrangeres 19. september - 30. september. Under årets Forskningsdager er temaet "Oppvekst" som åpner for et bredt spekter av aktiviteter og temaer - også i innlandet. For påmelding benytt lenken lenger ned på siden.

Velkommen til et interaktivt seminar som vil kunne gi deg inspirasjon, økt kunnskap, kompetanse og refleksjon omkring hvordan arbeide med bærekraftig utvikling i skolen. Ny læreplan løfter frem bærekraftig utvikling som et sentralt tema for tverrfaglig arbeid i fremtidens skole.

Seminaret vil bestå av workshop hvor deltakerne utforsker begrepet bærekraftig utvikling, konkrete eksempler på hvordan man kan arbeide med temaet i skolen og i lærerutdanningen. I tillegg vil det være innlegg med nøkkelpunkter om utdanning for bærekraftig utvikling.

 ARRANGEMENTSFORM:
- Foredrag FAGOMRÅDER: Pedagogikk PASSER FOR: Passer for alle som jobber i skolen, samt de som er interessert i skoleutvikling.
- ARRANGEMENTETS KONTAKTPERSON: Bente Knippa Vestad Høgskolen i Innlandet bente.vestad@inn.no 62 59 79 39

 

Merk at deler av programmet vil være på engelsk.
 

Seminaret arrangeres av Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling, CCL ved Høgskolen i Innlandet.
For påmelding til https://response.questback.com/hogskolenihedmark/qdmt3vzgiu