Debatten Hamar: Har Hamarregionen stor nok motor å møte framtiden med?

Har Hamar-regionen stor nok motor å møte framtiden med?

Kommunene på Hedmarken må i årene fremover løse sine oppgaver i skjæringspunktet mellom økende krav til tjenestene og trangere økonomiske rammer. Er vi sterke nok hver for oss, eller må vi slå oss sammen? Hvor står vi i dag? Hvordan ser fremtiden ut? Hva kan vi lære av dem som har gått foran?

 

Til å belyse disse spørsmålene har vi invitert to erfarne innledere:

 

  • Bjørn Gudbjørgsrud, kommunedirektør i Sandefjord kommune (tidligere i Hamar kommune)
  • Geir Vinsand, samfunnsforsker i NIVI Analyse

 

Etter innledningene blir det en kort pause, fulgt av paneldebatt mellom kommunepolitikere i Hamar-regionen. Og publikum inviteres til å komme med spørsmål og synspunkter.

 

Kafeen er åpen før arrangementsstart og i pausen.

 

Velkommen til debatt!

 

Tid: Onsdag 13. mars kl. 19.00-21.00

Sted: Hamar kulturhus, Multisal Pauline Hall