Som Kulturhusvenn blir du en av våre viktigste medspillere ved gjennomføring av konserter, forestillinger og aktiviteter.

Varierte oppgaver

Som Kulturhusvenn er du en del av vårt vertskap og kan velge mellom ulike oppdrag. Du kan ønske publikum velkommen og vise vei i huset, passe på garderober, sjekke billetter, være ordensvakt i sal eller ha oppgaver backstage så artistene blir tatt godt imot. Noen ganger kan du også hjelpe til med å sjaue eller rigge, eller du kan bidra som guide ved omvisning på huset.

Kulturhusvenner gir informasjon til publikum og svarer på spørsmål, så du må derfor beherske norsk muntlig godt.

Teatervert

Teater Innlandet søker også etter frivillige som bistår ved forestillinger i Teater Innlandets scene i Hamar kulturhus. Teatervertene ønsker publikum velkommen, viser vei, svarer på spørsmål, deler ut program, hjelper til ved innslipp og passer på garderobe under forestillingen.

Har du spørsmål om det å være kulturhusvenn eller teatervert?
Ta kontakt med Tor Rullestad på e-post tor.rullestad@hamar.kommune.no eller tlf 920 96 254 for en uforpliktende og hyggelig samtale!

Her kan du registrer deg som kulturhusvenn >>