Debatten Hamar – Skolen i spagaten

Debatten Hamar setter søkelyset på grunnskolen. Og det er ikke uten grunn.

Det er en økende bekymring for utviklingen i skolen. Få land i Europa bruker så mye ressurser på skolen som Norge, men internasjonalt scorer vi relativt dårlig når ferdighetene til 15-åringene sammenlignes. Det siste er at resultatene viser en markant nedgang i ferdigheter, blant annet fra de siste PISA -målingene. Professor Thomas Nordahl har i ulike medier vært klinkende klar på at utviklingen er særdeles bekymringsfull.

Vi merker dessuten en økende frustrasjon i skolen: Lærere som synes jobben blir mer og mer krevende og lite verdsatt, mye uro og sosiale utfordringer blant elevene, stramme kommunebudsjetter, og ikke minst foreldre som på ulike vis markerer misnøye med situasjonen. Og kanskje aller viktigst: Dårlig rekruttering til læreryrket som ikke lover bra for framtida.

Vi påstår at dagens grunnskole står i en krevende spagat mellom rollen som sosialinstitusjon og rollen som effektiv læringsarena. Og hvor utviklingen i samfunnet gjør at rollen som ivaretaker av den sosiale funksjonen og «oppdragerrollen» i økende grad fortrenger skolen som læringsarena.

Dette fortjener et dypdykk og god debatt!

Innledere:
Thomas Nordahl, professor ved Høgskolen i Innlandet
Aasa Gjestvang, utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet

Debattanter:
Aslaug Grimsmo, grunnskoleleder i Hamar
Stig Vaagan, lektor ved Hamar Katedralskole
Kristin Ulveseth, leder for FAU-ene i Hamar

Vi håper å se deg i Hamar kulturhus mandag kveld den 4. mars. Og vi vil åpne opp for korte og fyndige innlegg fra salen.

Benytt gjerne kafétilbudet før debattstart eller i pausen.

Hjertelig velkommen!