Hamar historielag: Garnisonsbyen Hamar

Åpent medlemsmøte i Hamar historielag

Pensjonert offiser Erik Helge Eriksson vil fortelle sin versjon av Hamar som garnisonsby, kommando- og maktsenter. Han tar utgangspunkt i historien fra folkevandringstiden og frem til nedleggelsen av Distriktskommando Østlandet.

Eriksson har tjenestegjort i forsvaret fra 1966 til innvilget pensjon fra 2004. Hans tjenestesteder har vært Brigaden i Nord – Norge, faglærer ved HVKs skole i Oslo, Garnisonen i Porsanger, Banak Flystasjon i Lakselv og ved Distriktskommando Østlandet.