24. april 2024

Litteraturscena: Amerikabrev

«Brevet – fra folkeopplysning til betroelser»

Denne våren ser vi nærmere på kjærlighetsbrevet, korrespondentbrevet og Amerikabrevet. Noen av spørsmålene vi ønsker å få svar på, er hva det er som karakteriserer disse brevene, og hvilke funksjoner de har hatt? Hva har avsenderen ønsket å formidle? Samtaleleder for kvelden er Henrik Olav Mathiesen. 

 

I 2025 er det 200 år siden de første nordmennene utvandret til USA, og Litteraturscena ønsker derfor å rette søkelys mot Amerikabrevene. Hvilken betydning hadde brevene som ble sendt fra USA og til Norge for den enkelte nordmann, og hvilken innflytelse fikk de på landets offentlighet? Hva fortalte disse brevene om personlige forhold, og om forholdene i USA? Forteller noen av disse brevene om innlendinger og deres møter med Amerika? 

 

Amerikabrevet med Linda Stewart (etnolog og ansatt ved Anno museer), Ola Alsvik (forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket) og Henrik Olav Mathiesen (forsker). 

 

Arrangementet er støttet av stiftelsen Fritt Ord. 

Litteraturscen er et samarbeid mellom Hamar bibliotek og Høgskolen i Innlandet. 

 

Billetter

Onsdag 24. april 2024
Kl 19:00—Kl 20:00
Ledige billetter
>
Sal:

Klubbscene

Arrangør:

Hamar Bibliotek

Arrangementet er gratis, men du må hente ut billett på forhånd.