Litteraturscena: Brevet – fra folkeopplysning til betroelser

I vårens utgave av Litteraturscena, ser vi nærmere på kjærlighetsbrevet, korrespondentbrevet og Amerikabrevet.

Noen av spørsmålene vi ønsker å få svar på, er hva det er som karakteriserer disse brevene, og hvilke funksjoner de har hatt??Hva har avsenderen ønsket å formidle??

 

I januar får vi besøk av Tone Selboe, professor i allmenn litteraturvitenskap ved UiO. Hennes nyeste bok Kjærlighetsbrev (2023) gir et innblikk i hennes lesninger av ulike brevutvekslinger mellom Erik og Amalie Skram, Jonas og Camilla Collett, Olav H. Hauge og Bodil Cappelen, samt Karen Blixens brev til sin bror om forholdet til Denys Finch Hatton. Gjennom sitt foredrag gir Selboe tilhørerne innblikk i brevenes betydning for forfatterne, og hvordan brevskrivingen formet forfatternes syn på verden og på kjærligheten.  

 

Litteraturscena er et samarbeid mellom Hamar bibliotek og Høgskolen i Innlandet.