Mammut og menneske, en reise gjennom 66 millioner år – Boklansering

Hvordan levde mammuten? Hvordan var den tilpasset streng kulde? Hvor kom den fra? Hvorfor og hvordan døde den ut?

Var det «vi», menneskene, som var skyld i at mammuten og andre store istidsdyr forsvant? Kan vi gjenskape mammuten?

Dette er noe av det Ole Nashoug, daglig leder ved Mammuthuset i Vangsåsen, og professor emeritus Johan Petter Nystuen ved Universitetet i Oslo forsøker å finne svar på i denne boka.

 

Arrangør: Hamar bibliotek