Rolf Jacobsens Hamar | Gjort på Hamar

Velkommen til utstillingsåpning i galleriet i Hamar bibliotek lørdag 1. juni kl. 13.00. I anledning Hamar bys 175-årsjubileum presenterer Anno Domkirkeodden to utstillinger: «Rolf Jacobsens Hamar», om den verdenskjente poeten som bodde i Skappels gate 2, og «Gjort på Hamar», om gjenstander som er produsert på Hamar eller har en tydelig forbindelse til byen. Hanne Lillebo og Magne Rugsveen presenterer utstillingene. Anders Kippersund leser dikt av Rolf Jacobsen, og ordfører Vigdis Stensby står for den offisielle åpningen.

Rolf Jacobsens Hamar

Poeten Rolf Jacobsen hadde mange talenter. I 1953 tegnet han Hamars første turistkart. Med utgangspunkt i dette kartet presenterer utstillingen steder i byen vår som kan knyttes til Rolf Jacobsens liv og poesi.

 

Gjort på Hamar

Magne Rugsveen har som mangeårig leder for Domkirkeodden god kjennskap til Hamars historie, og til mange av gjenstandene som har tilknytning til byen. På bybursdagen 21. mars lanserte Rugsveen boka «Gjort på Hamar. 25 historier fra Hamars 175 år». Flere av gjenstandene han presenterer i boka, stilles nå ut i galleriet i Hamar bibliotek. Det største klenodiet som vises i utstillingen, er den eldste bevarte avskriften av Hamarkrøniken, datert til ca. 1610.

Utstillingene er kuratert og produsert av Anno Domkirkeodden.

Utstillingsperiode: 1. juni–17. august

Åpningstidene for utstillingen følger bibliotekets åpningstider.