Seniorakademiet: Russland og Ukraina

Hvorfor er Russland så forskjellig fra det øvrige Europa? Er Ukrainia også det? Hva med demokratiet i de to landene?

Foreleser Halvor Tjønn, journalist, historiker og forfatter
Tjønn har lang erfaring som journalist, kommentator og forfatter. Han var i mange år ansatt i Aftenposten, først tre perioder som korrespondent i Moskva, deretter jobbet han fra Norge med Russland og Ukrainia.

Han har skrevet flere bøker, bl.a. «Det russiske imperiet» (2020), og i 2022 «Krig i vår tid» – om Russlands overfall på Ukraina.

Seniorakademiet sitt program høsten 2023:
7. desember: Søren Kierkegaards prosjekt – filosofiske smuler og en smule filosofi
Foreleser: Peder Gravem, dr. philos. og professor emeritus i KRL og religionsvitenskap

Seniorakademiet Hamar skal være et forum for menneskelig kontakt og for utveksling av kunnskaper og erfaringer. Alle interesserte kan bli medlem. Medlemskap koster 500 kroner per halvår. Ikke-medlemmer betaler 100 kroner per gang.

Informasjon for å bli medlem, finner du på denne linken: folkeuniversitetet.no