Vettug viten: Hvordan kommuniserer vi med spedbarn?

Hvordan kommuniserer vi med spedbarn? Hvordan kan vi som mor, far og besteforeldre forstå den nyfødte? Og hva betyr det at også spedbarn har rett til medvirkning? Foredrag ved Eystein Victor Våpenstad.

Vårt grunnleggende behov for å kommunisere er til stede helt fra vi blir født. Det er livsnødvendig og helt avgjørende for hvordan spedbarnet utvikler seg at det erfarer at det har en plass i omsorgspersonenes indre.

Hvordan kan vi forstå spedbarnets stemme og kommunisere med de små som ennå ikke har verbalt språk? Hva sier moderne utviklingspsykologi om spedbarnets evne til å inngå i relasjonelle og kommunikative fellesskap? Og hva betyr det at også spedbarn har rett til medvirkning?
Eystein Victor Våpenstad er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og spesialist i klinisk barnepsykologi. Han har forsket på spe- og småbarns psykiske helse og utvikling, blant annet om hvordan legge til rette for at spedbarn kan medvirke og bli hørt.

Om Vettug viten
Vettug viten er et månedlig arrangement i lunsjtida der forskere fra Høgskolen i Innlandet serverer ny kunnskap om spennende temaer i et kort format. Det er også arrangementer på Lillehammer og Elverum.

Hamar bibliotek er arrangør sammen med Høgskolen i Innlandet.

Kafeen i Foajéen er åpen og kan friste med bl.a. suppe, rundstykker, kaker og kaffe.

Arrangør: Høgskolen i Innlandet og Hamar bibliotek