Jeg har mistet noe på Kulturhuset. Hvor kan jeg finne det igjen?

Gjenglemte eiendeler som vi finner, blir oppbevart og kan hentes i administrasjonens kontortid.