Om salen

Salen er 140 kvadratmeter og er utstyrt med speil og barrer.

PA-oppsett m/mikser.

Dansesalen brukes til daglig av Hamar Kulturskole , samt leies ut til lag/foreninger på fast basis.

Teknisk

Blackbox

Nei

Scene

Nei

Kapasitet

x