Om salen

Salen kan rigges til enkle teatersoppsetninger eller konserter med inntil 75 publikumsplasser.

Salen er rigget akustisk for tale og lydsvak musikk med middels etterklang.

Teatersalen brukes som en kombinert teater- og korsal og den leies ut til lag og foreninger på fast basis.

Teknisk

Blackbox

x

Scene

x

Kapasitet

Inntil 75 publikumsplasser