Serveringsstedet i Hamar kulturhus søker ny driver

Publisert 21. mars 2024

Her er prospekt for driften

Publisert 21. mars 2024

Hamar kulturhus er byens viktigste møteplass for kunst og kultur og byr på et mangfold av opplevelser.

Kulturhuset ble åpnet 14. mars 2014 og er tegnet av Tegnestuen Vandkunsten i Danmark. Kulturhuset ligger i hjertet av Hamar, ved byens største torg og handlegate. Huset rommer konsertsaler, bibliotek, galleri, teatersaler, kino, restaurant, øvingsrom og studio.

Søker ny driver

Kulturhusets kafé/restaurant ligger strategisk og godt synlig midt i Hamar sentrum. Bar og kjøkken er godt utstyrt, og lokalet er tidsriktig møblert med kapasitet på 45 – 50 gjester.

Vi søker en driver som ser muligheter i et hus som syder av aktivitet fra morgen til kveld. Vi ønsker et konsept som gir et tilbud til alle grupper som bruker huset, som utfyller kafé- og mattilbudet i byen og som også kompletterer tilbudet i Hamar kulturhus.

Det er også mulighet for drift og utvikling av serveringstilbudet i Kulturhusets foajé. Dette er et enkelt lunsjtilbud som i dag holder åpent mandag–torsdag kl 11.00–15.00. Her avholdes det også tidvis arrangementer i åpningstiden. Denne driften må skje i samhandling med aktøren som har publikumsserveringen i Kulturhuset.

Stor daglig aktivitet

I Hamar kulturhus er det aktivitet fra tidlig morgen til sen kveld hver eneste uke, som i praksis betyr at ca. 1.000 personer øver her ukentlig. Totalt har i overkant av 100 personer sitt daglige virke i Hamar kulturhus. I tillegg er det et tjuetalls lag og organisasjoner som har sin aktivitet her.

I Kulturhuset oppholder det seg til enhver tid barn, unge, voksne og eldre, og vi mener det er avgjørende at driver etterstreber å imøtekomme alle gruppers behov. At driver har en kulturinteresse og forståelse for kulturfeltet, vil tillegges vekt.

Fasiliteter

 • Bar
 • Grovkjøkken
 • Stekeområde i bar
 • Kjøleskap, kjølelager
 • Fryseskap
 • Lage
 • Kontor
 • Personalfasiliteter/garderobe

Ønsket åpningstid

Vi ønsker primært at vår kafé/restaurant har åpent dag og kveld mandag til og med lørdag. Det er en forutsetning at serveringsstedet holdes åpen ved arrangementer i Klubbscene Rolf Jacobsen, som ligger vegg i vegg.

Krav til driver

 • Kombinerer kvalitet, bred appell og en hyggelig, uformell atmosfære
 • Et unikt tilbud vil bli tillagt vekt
 • Kan vise til lønnsom drift og høy kvalitet
 • Serveringsfaglig kompetanse og erfaring
 • Solid økonomi

Vi ønsker oss en driver som ser muligheter i et hus som syder av aktivitet fra morgen til kveld. Vi ønsker et konsept som gir et tilbud til alle grupper som bruker huset, som utfyller kafé- og mattilbudet i byen og som også kompletterer tilbudet i Hamar kulturhus.

Det kan også være muligheter for drift og utvikling av serveringstilbudet som finnes i Kulturhusets foajé. Dette er et enkelt lunsj- tilbud som i dag holder åpent mandag–torsdag i tidsrommet kl 11.00–15.00. Her avholdes det også tidvis arrangementer i åpningstiden. Denne driften må skje i samhandling med aktøren som har publikumsserveringen i Kulturhuset.

Interessert?

For spørsmål, ta kontakt med kulturhusleder Tor Rullestad, tlf. 920 96 254

Ideer og konsept for drift samt beskrivelse av deg og din virksomhet sendes til tor.rullestad@hamar.kommune.no

Flere fra aktuelt