Hamar Veterankorps – Vidar Sandbeck i ord og toner

Vidar Sandbeck i ord og toner vil vise litt av hans mangfoldige produksjon av viser og forfatterskap. Hvem er bedre til å tolke det enn Guren Hagen sammen med Hamar Veterankorps?

Guren Hagen har som visesanger i en årrekke tolket Sandbeck sine viser i tillegg til at han skriver egen musikk som bl.a. er påvirket av Sandbeck og egen oppvekst i det indre Østland.

Som mange ganger tidligere har han med seg Vegar Ellevseth på tangentinstrumenter

Guren Hagen startet sin musikalske utdanning i Hamar som elev ved Toneheim Folkehøgskole i 1976, der også noen av dagens medlemmer i Hamar Veterankorps (HVK) startet sin musikalske reise.

Medlemmene i HVK har til sammen spilt i korps i 4034 år! Og har en snittalder på 73,5 år! De utgjør m.a.o. en gruppe som har vokst opp med Vidar Sandbeck, hans viser sitter i ryggmargen til musikerne.

Til å binde det hele sammen på en frisk og ungdommelig måte møter publikum Hamarjenta Ingrid Nøren Stenersen. Med musikalske foreldre fra Østerdalen har nok Ingrid fått inn litt Sandbeck gjennom morsmjølka.

Ingrid er født i 1992, og har erfaring fra både teater, sang, dans, film, dubbing og undervisning innen dans/musikkteater. Hun er i dag kunstnerisk leder, skuespiller og tekstforfatter for teaterkompaniet StrømmeTeater.

Hamar Veterankorps gleder seg og ser fram til konserten i april med stor entusiasme. 

Foto: Markus Søgård

Se også

Se hele programmet

>