Multisal Pauline Hall
Torsdag, 5. oktober 2023
11:00-12:00
OBS: Foredraget er GRATIS FOR MEDLEMMER. Ikke-medlemmer betaler 100 kroner per gang ved oppmøte. Medlemskap koster 500 kroner per halvår, du finner info på: folkeuniversitetet.no

Foreleser Odd Vangen, professor ved NMBU
Odd Vangen er professor ved NMBU. Han ble tildelt dr. scient-grad i svineavl i 1974 og dr. agric-grad i landbruksvitenskap i 1980, og ble i februar 1987 utnevnt til professor i husdyravl og genetikk. Vangen er en nasjonalt og internasjonalt anerkjent underviser, foredragsholder og formidler. I tillegg har han mange forskeropphold i utlandet, og faglige verv i og utenfor universitetet i Norge og internasjonalt.


Seniorakademiet sitt program høsten 2023:
26. oktober: «Om bærekraftig byutvikling i en middels stor norsk by. Hvordan bygge høyt og pent?»
Foreleser: Peter Butenschøn, Arkitekt og byplanlegger

9. november: Russland og Ukraina – bakgrunn for krigen. Finnes det en framtid?
Foreleser: Halvor Tjønn, journalist, historiker og forfatter

7. desember: Søren Kierkegaards prosjekt – filosofiske smuler og en smule filosofi
Foreleser: Peder Gravem, dr. philos. og professor emeritus i KRL og religionsvitenskap


Seniorakademiet Hamar skal være et forum for menneskelig kontakt og for utveksling av kunnskaper og erfaringer. Alle interesserte kan bli medlem. Medlemskap koster 500 kroner per halvår. Ikke-medlemmer betaler 100 kroner per gang.

Informasjon for å bli medlem, finner du på denne linken: folkeuniversitetet.no