Hamar bibliotek
Lørdag, 3. desember 2022
13:00-13:40

Ta med barna til en hyggelig lesestund i barneavdelingen i bilblioteket.