Galleri Hamar kulturhus
Onsdag, 24. februar 2021
14:00-15:00
Arrangementet er flyttet fra 8. januar pga skjerpede koronarestriksjoner tom 18.01. Arrangementet er GRATIS, men du må medbringe gratisbillett pga. evt. smittesporing.

Markering av Yemane-dagen 2021. Yemane Teferi døde 8. januar 2016. I mer enn 20 år bodde han på 14 ulike mottak i Sverige og Norge, nedgradert til en papirløs og ureturnerbar asylsøker uten muligheter. Det er han som har gitt navn og ansikt til Yemane-dagen.

Yemane Teferi døde 8. januar 2016 på Bømlo asylmottak.

Yemane-dagen belyser situasjonen til lengeværende asylsøkere som ikke kan eller tør å returnere til sine hjemland. Mennesker som lever på eksistensminimum i år etter år, på eller utenfor norske mottak uten mulighet til å få seg arbeid, utdanning og grunnleggende helsetjenester.

På Hamar markeres Yemane-dagen med arrangementet Mennesker i limbo - hvordan gjenreiser vi humaniteten? Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og Stoppested Verden ønsker å invitere ulike stemmer til å belyse situasjonen. Hva er status i Norge i dag? Hva kan gjøres for å bedre situasjonen for lengeværende papirløse asylsøkere?

I Granavolden-erklæringen fra 2019, foreslår regjeringen en engangsløsning som innebærer opphold for noen av asylsøkerne med mer enn 16 års oppholdstid i Norge. Hvor mange omfattes egentlig av forslaget, og hvor lang tid skal det ta før ordningen iverksettes? Og hva skjer etter «engangsløsningen»?

Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å sette på dagsorden.


Arrangementet foregår med utstillingen "Rom for alle" som bakteppe. Utstillingen i regi av Stoppested Verden handler om demokrati, medborgerskap og tilhørighet. En ramme som passer godt for markeringen av Yemane-dagen 2021.


Program:
Hva er og hvorfor markeres Yemane-dagen
Dette er situasjonen for lengeværende papirløse asylsøkere i Norge i dag
Appell ved Biskop Solveig Fiske
Nasim forteller sin historie
Kunstnerisk innslag
Panelsamtale rundt temaet

Arrangeres av:
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet - avdeling Innlandet
Stoppested Verden


Fotograf Tine Poppe