Kirsten Flagstad-salen
Tirsdag, 19. juni 2018
09:30-15:45

Drone konferansen belyser mulighetene og utfordringene ved bruk av droner i Norsk helsevesen

Nedfelt i den nasjonale transportplanen for 2018-2029 er det uttrykket et ønske om å undersøke bruken av luftfartøy til transportformål i Norge. Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Innlandet ser nå på mulighetene for å benytte droner til transport av medisinsk biologisk materiale, og inviterer til en heldags drone konferanse.

Ubemannede luftfartøy eller droner blir raskt en seriøs og pålitelig transportmekanisme for ulike næringer og statlige sektorer, inkludert helsevesenet. Konferansen vil belyse mulighetene og utfordringene knyttet til ubemannede luftfartøyer for sikre transportformål innen helsesektoren.

I dag er vi avhengig av dedikerte biler og taxier for transport til, fra og mellom sykehusene. En konsekvens av dette er at de tilbyende transporttjenestene ofte er trege og har varierende kapasitet. Transporttjenesten representerer også en risiko på grunn av mangel på kontroll og status for transport.

Den internasjonale utviklingen av drone-løsninger har eksplodert, og det legges store investeringer i utvikling av sikker luftbåren logistikk. Fremtidige drone-baserte løsninger vil bli raskere, mer forutsigbare og sikrere, og derfor svært egnet i Norge med sine geografiske og klimatiske problemer.

Blant aktører som jobber med denne teknologien finner vi Airbus. Selskapet jobber med autonom teknologi som skal bidra til selvflyvende fartøy i form av droner og kommersielle fly. Visjonen: Et sikrere, mer effektivt og miljøvennlig globalt transportnettverk.

Program for dagen er delt i to, før lunsj blir fokuset lagt til de medisinske potensialene for helsevesenets bruk av droner. Etter lunsj blir det en nærmere gjennomgang av drone-relaterte teknologier for å støtte implementering av en rask og sikker medisinsk transportmekanisme.

 

08.30 - 09.30 Registrering og kaffe

09.30 - 09.40 Velkommen og bakgrunn for konferansen med Knut Korsell, UAS prosjektleder. Intervensjonssenteret Oslo Universitetssykehus.

Del 1: Medisinsk potensial og verdier for helsesektoren

09.40 - 10.00 Erik Fosse, professor og leder av intervensjonssenteret: «Droner i medisin - verdier og pilotprosjekt»

10.00 - 10.20: Randi Lilleengen Beitdokken, Direktør Medisinsk Avdeling, Innlandet Hospital Trust: «Ny teknologi for å støtte desentralisert helsetjenester»

10,20 - 10,40: Thor Audun Saga, konsernsjef Syklotronsenteret AS: «PET / CT-skanninger utenfor hovedsykehusene ved bruk av droner»

10.40 - 11.10: Kaffepause

11.10 - 11.30: Karl Arne Johannessen, assisterende prof. UIO og forsker Intervensjonssenteret, Universitetssykehuset i Oslo: «Hvordan oppnå sykehus- og pasientverdi gjennom sikker bruk av droner»

11.30 - 12.00: Panel, spørsmålstegn, oppsummering del 1, Egil Utheim, Innovasjonshjelp. Innlandet Hospital Trust

12.00 - 13.00: Lunsj

Del 2: Drone relaterte teknologier

13,00 til 13,45: Leo Joah, Airbus Skyways Program Lead: "Autonomy av Airbus - Aeronautical Unmanned Air Systems»

13.45 - 14.05: Gunnar Inderberg, visepresident, leder av verdikjedeutvikling, Post: «Nationwide logistikk for å støtte bruken av droner»

14.05 - 14.35: Kaffepause

14.35 - 14.55: Adil Rasheed, forskningsmiljø. Digital SINTEF, matematikk og kybernetikk Dept: "Bruk av hybridanalyse metoder for å velge på drone landing og take-off i urbane områder plattformer"

14,55 - 15,15: TBA

15.15 - 15.40: Panel, spørsmål, TBA

15.40 - 15.45: Oppsummering og trygg reise hjem

 

Det serveres kaffe, brus og lunsj. Arrangementet er gratis, med åmeldingsfrist 15.juni.