Multisal Pauline Hall
Torsdag, 8. juni 2023
11:00-12:00

Foreleser er Jon Helge Lesjø, sosiolog og professor ved Høgskolen i Innlandet og valgekspert for NRK

Hvorfor er lokalvalget så viktig? Og hva kan skje i Hamar og på Hedmarken?

Jon Helge Lesjø deltar i forskergruppe om innovasjon i offentlig sektor, og har publisert faglige arbeider innen områdene offentlig politikk og planlegging, lokaldemokrati og kommunal utvikling samt idrettssosiologi og vinter-OL. Dessuten er Lesjø valgekspert bl.a. for NRK. Han har i en årrekke fulgt med den politiske utviklingen både er i Innlandet og nasjonalt.Seniorakademiet sitt program våren 2023:
09. februar: Jens Bjørneboe – en fortellerforestilling
Foreleser: Kari Kirkeby

16. mars: Stamceller i hjernen og i hjernekreft.
Foreleser: Iver Arne Langmoen, professor Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

20. april: Europa, hvor var du, hvor er du, og hvor går du?
Foreleser: Harald Stanghelle, Journalist og tidligere redaktør

11. mai: For syk for fengsel – for frisk for psykiatrien.
Foreleser: Lars Lien, professor i psykiatri og leder for Norsk psykiatrisk forening, spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri

8. juni: Lokalvalget 2023 – Hvorfor er det viktig og hva sier analysen?
Foreleser: Jon Helge Lesjø, sosiolog og professor ved Høgskolen i Innlandet og valgekspert for NRK


Seniorakademiet Hamar skal være et forum for menneskelig kontakt og for utveksling av kunnskaper og erfaringer. Alle interesserte kan bli medlem. Medlemskap koster 500 kroner per halvår. Ikke-medlemmer betaler 100 kroner per gang.

Informasjon for å bli medlem, finner du på denne linken: folkeuniversitetet.no