Dette er noen av temaene som skal berøres i rundt én times samtale, og du møter to av Norges mest anerkjente fagfolk på hvert sitt felt.

Morten Jentoft er utenriksjournalist i NRK. Han har vært utenrikskorrespondent i Moskva i to perioder, og har dekket konflikten mellom Russland og Ukraina tett helt fra Russlands annektering av Krim i 2014.

Norunn Grande er daglig leder ved Nansen Fredssenter på Lillehammer og har lang erfaring fra dialog- og fredsarbeid i Norge og internasjonalt. Hun har blant annet jobbet med opplæring i dialog og fredelig konfliktløsning i Afghanistan. Nansen Fredssenter er særlig kjent for å legge til rette for dialog på tvers av konfliktlinjer for å bygge tillit og skape fred.

Samtaleleder er Arve Fuglum.
Varighet ca. 60 minutter

Gratis inngang, men husk å hente ut gratisbillett!