Klubbscene Rolf Jacobsen
Onsdag, 29. mars 2023
19:00-20:00
Arrangementet er gratis, men du må ha med gratisbillett. Den finner du på den grønne billettknappen.

Jan Inge Sørbø og Hanne Lillebo i samtale om «De fire store. Hulda Garborg. Gro Holm. Aslaug Vaa. Marie Takvam».

I vårens program retter vi søkelyset mot biografier som omhandler sentrale historiske kvinneskikkelser. I møter med biografene og deres biografiske tekster utforsker vi hvem de biograferte var, hva som drev de biograferte kvinnene i sitt arbeid, og hvordan forventninger til datidens kvinneroller påvirket deres virke.  

Like sentralt er biografens tilgang og utvalg av kilder, samt biografisjangerens popularitet. Hva gjør biografen når kildene om den biograferte er sparsommelige, eller når det dukker opp perspektiver som ikke nødvendigvis er positive for den biografertes omdømme? Hvordan får stedet innflytelse på den enkeltes konkrete, situerte og levde liv? Hva er det med andres liv som appellerer til vår nysgjerrighet, og i hvor stor grad står biografen fritt til å gjengi et levd liv? 

 

Marie Takvam, Hulda Garborg, Gro Holm og Aslaug Vaa er fire markante kvinnelige forfattere som i varierende grad har fått oppmerksomhet for sine forfatterskap. På Litteraturscenas mars-arrangement blir vi bedre kjent med disse kvinnene og deres litterære produksjon gjennom samtaler mellom biograf Jan Inge Sørbø og biograf Hanne Lillebo. Hva slags litteratur var det disse kvinnene gav ut, og hvilken mottakelse fikk de i sin samtid? Hvilken betydning kan deres forfatterskap ha for oss i dag?     

 

Arrangementet er støttet av stiftelsen Fritt ord 
Litteraturscena er et samarbeid mellom Hamar bibliotek og Høgskolen i Innlandet