Multisal Pauline Hall
Torsdag, 11. mai 2023
11:00-12:00

Foreleser er Lars Lien, professor i psykiatri og leder for Norsk psykiatrisk forening, spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri

Syke og utilregnelige personer har begått alvorlige voldshandlinger og også drap. Dilemmaet ift. håndtering av psykisk syke.


Lars Lien er professor ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet. I tillegg er han leder for Norsk psykiatrisk forening. Han er utdannet lege, med spesialisering i samfunnsmedisin og psykiatri. Han avla sin doktorgrad i 2003. Lien har arbeidet i Afrika for Verdens helseorganisasjon (WHO) og senere i Norad. Han har vært sykehusdirektør ved Sanderud sykehus og instituttleder ved Universitetet i Oslo.


Seniorakademiet sitt program våren 2023:
09. februar: Jens Bjørneboe – en fortellerforestilling
Foreleser: Kari Kirkeby

16. mars: Stamceller i hjernen og i hjernekreft.
Foreleser: Iver Arne Langmoen, professor Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

20. april: Europa, hvor var du, hvor er du, og hvor går du?
Foreleser: Harald Stanghelle, Journalist og tidligere redaktør

11. mai: For syk for fengsel – for frisk for psykiatrien.
Foreleser: Lars Lien, professor i psykiatri og leder for Norsk psykiatrisk forening, spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri

8. juni: Lokalvalget 2023 – Hvorfor er det viktig og hva sier analysen?
Foreleser: Jon Helge Lesjø, sosiolog og professor ved Høgskolen i Innlandet og valgekspert for NRK


Seniorakademiet Hamar skal være et forum for menneskelig kontakt og for utveksling av kunnskaper og erfaringer. Alle interesserte kan bli medlem. Medlemskap koster 500 kroner per halvår. Ikke-medlemmer betaler 100 kroner per gang.

Informasjon for å bli medlem, finner du på denne linken: folkeuniversitetet.no