Multisal Pauline Hall
Mandag, 9. mars 2020
18:30-20:00

Tulku Lobsang Rinpoche er en høyt respektert Buddhistmester og lærer og baserer sin undervisning på den mange tusen år gamle kunnskapen i Tantrayana, som er fundamentet til Tibetansk Buddhisme og Tibetansk Medisin.

Tulku Lobsang Rinpoche er en høyt respektert Buddhistmester og lærer og baserer sin undervisning på den mange tusen år gamle kunnskapen i Tantrayana, som er fundamentet til Tibetansk Buddhisme og Tibetansk Medisin.

Tulku Lobsang Rinpoche ble født i Amdo, Tibet, og i en alder av 13 år ble han gjenkjent som den 8. inkarnasjonen av Nyentse Lama.

Rinpoche reiser rundt i Europa, Amerika og Asia for å dele sin dype kunnskap innen denne kjærlige, verdifulle visdommen. Undervisningen er preget av hans vennlige, humoristiske og varmhjertede natur. Med sine erfaringer fra det vestlige hverdagslivet klarer Rinpoche å bygge bro mellom kulturer og religioner, og oversetter visdommen fra hans ærverdige overføringslinje til praktiske råd som passer nåtiden. Hans største ønske er å redusere lidelse i verden gjennom å dele denne Tibetanske Visdommen.

I dette foredrag vil Tulku Lobsang snakke om kraften i å ta valg.
"Når vi tar et valg skaper vi rom for at det skal skje en forandring. Uansett vil det skje forandringer, men når vi tar en avgjørelse vil vi gi det den retningen vi ønsker. Når vi ønsker å utføre noe bruker vi først mye tid for å tenke på det. Dette legger press på oss og holder oss i en forvirret tilstand. Derfor må vi lære oss hvordan å ta valg. Så snart vi tar en avgjørelse vil presset falle bort og vi vil vinne tid. Valg har kraften til å hjelpe oss til å separere de viktige tingene fra de uviktige tingene. Det genererer energi og bringer vår daglige rutine dit vi ønsker."