Foajé
Onsdag, 29. mars 2023
11:30-12:00
I foajeen er det åpent kafé fra kl. 11:30 med mulighet til å kjøpe kaffe, kake eller en enkel lunsj.

For at barnevernet skal fungere godt, må tjenesten få melding hvis noen mistenker at et barn utsettes for alvorlig omsorgssvikt. Men hva når de som skal sende bekymringsmeldinger misforstår loven og sender meldinger i strid med både meldeplikten og familiers ønske om hjelp?

Barnevernet skal være både hjelper og myndighetsutøver, hvilke utfordringer skaper denne dobbeltrollen?

Professor Bente Ohnstad og postdoktor Mette Sønderskov forsker på barnevernets samhandling med andre instanser, og har gått gjennom hundrevis av saker. De mener det trengs mer kunnskap hos de som varsler – både lærere, helsesykepleiere, politi og andre.


Vettug viten er en serie med lunsjforedrag hvor forskere fra Høgskolen i Innlandet på uhøytidelig vis presenterer sin forskning. Foredragene finner sted i Foajeen i Hamar kulturhus hver siste onsdag i måneden kl. 11.30-12 og arrangeres av Hamar bibliotek i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.