Galleri Hamar kulturhus
Torsdag, 5. november 2020
19:00-20:30

Hør Kari Kirkeby fortelle om Jens Bjørneboes liv og virke.

Det er 100 år siden forfatteren Jens Bjørneboe ble født. Hvem var denne myteomspunne forfatteren som var allestedsnærværende i norsk samfunnsliv på 1960- og 70-tallet?

Han som ble kjent som pornografforfatter og bestialitets-forfatter, han som var så full av paradokser og motsetninger og ytterligheter, han som levde et hardt og kaotisk og voldsomt liv - hvem var han?

Jeg vet ikke, men i fortellerforestillingen «Den som har vært i berget, han blir aldri mere glad – et glimt inn i Bjørneboes liv og diktning» prøver jeg å finne noen av svarene. Han ble en levende myte - og var selv med på å bygge opp mytene omkring sin person og sitt liv.

Som ganske ung leste Jens Bjørneboe om nazistenes legevitenskapelige forsøk på levende mennesker på 1930-tallet. Han har sagt at solen gikk ned for ham og at det la seg en kald, grå skygge over verden mens han leste – og kanskje han var i berget siden og aldri mere ble glad?

Jens Bjørneboe var lyriker, romanforfatter, dramatiker og essayist. Han engasjerte seg i en mengde aktuelle saker i samtiden, først og fremst i norsk rettsvesen og fangenes rettigheter.

Hans mest kjente romaner er skoleromanen «Jonas» og den pornografiske boka «Uten en tråd», men det var med trilogien «Bestialitetens historie» han vant størst litterært ry, både nasjonalt og internasjonalt. Det var denne trilogien som gjorde ham til samtidens mest oversatte norske forfatter.

I denne fortellerforestillingen forteller Kari Kirkebye om Jens Bjørneboes liv, dere får høre noen av diktene hans, et av essayene og korte utdrag fra noen av hans romaner.

Billett og registrering
For å ha kontroll på antall publikum og ha nødvendig kontaktinformasjon ved evt. smittesporing, ønsker vi at publikum registrerer seg ved å hente ut en gratisbilletter til dette arrangementet på forhånd.

For billett, trykk på "Kjøp Billett" og registrer deg. Billetten må medbringes.

Det er viktig at alle holder avstand til hverandre og følger gjeldende smittevernregler.

Arrangementet er gratis.