logo

Meny

Hvordan er det å vokse opp i Norge med lite penger? Erfaringer og råd fra barn og unge

Informasjonsarrangement med paneldebatt ledet av Madelen Cederstrøm

Sted: Multisal Pauline Hall
Dato: Torsdag 19. oktober
Tid:    Kl. 19:00 - 21:00

GRATIS

GRATIS

Under temaet barnefattigdom i Norge inviteres det til informasjon og debatt.

Ivar Stokkereit, Fagansvarlig – Barns rettigheter, Unicef Norge

«Barns rett til tilstrekkelig levestandard
Hvilke rettigheter har barn til en tilstrekkelig levestandard? Hvilke internasjonale forpliktelser har Norge påtatt seg for å sikre at barn ikke vokser opp i fattigdom, og ivaretar vi disse forpliktelsene? Hvordan kan norske kommuner motvirke negative konsekvenser ved at barn vokser opp i lavinntekt?

Stina Eiet Hamberg, Redd barna

«Barns erfaringer og tanker om å vokse opp med lite penger»
Hvordan er det er å vokse opp i Norge med lite penger? Hva er barns egne erfaringer og tanker? Hvilke råd gir barna politiker og voksne for å minske de negative konsekvensene for barn? Hvorfor mener Redd Barna det er viktig å jobbe med rettighetsperspektivet? Og hvilke forslag til løsninger har de?

   

Ivar Stokkereit, Unicef Norge                                Stina Eiet Hamberg, Redd barna

Arrangør: Hamar bibliotek,  Likestillingssenteret

GRATIS

Hamar Kulturhus
Torggata 100
2317 Hamar
Telefon: 62 56 18 50