Døden på Butangen – Lars Mytting / Hamar bibliotek

Lars Mytting i samtale med Reidun Hov.

I trilogien om Hekne-slekta følger vi livet og døden på Butangen i Gudbrandsdalen i flere generasjoner. Bøkene gir oss nærmest et personlig forhold til romanfigurene og leseren kan kjenne glede når noen bli født, og kanskje enda sterkere kjennes sorgen når enkelte av de sterke karakterene dør. Hvordan har folket på Butangen levd med døden i alle disse generasjonene?

I samtale med Reidun Hov fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester vil Lars Mytting ta for seg dødsbeskrivelsene i trilogien og hvordan tap og sorg kan prege personene vi lærer å kjenne.

Dette arrangementet er en del av arrangementsrekken «Åpenhet om døden», og et samarbeid mellom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og Hamar bibliotek.