Passasjen
Fredag, 8. Mars 2019
18:00-19:30

Bokbad med lege Kari Løvendahl Mogstad og kroppspositivist Carina Elisabeth Carlsen, for en samtale om hvor vi står, hvorfor situasjonen har blitt som den har blitt, og hva vi kan gjøre for å redusere kroppspresset.

I Norge opplever 7 av 10 ungdommer press «om å se bra ut eller ha en fin kropp». 1 av 4 opplever mye eller svært mye kroppspress. Halvparten av 15 år gamle jenter føler at de er for tjukke. Hele 9 av 10 jenter i videregående skole ønsker å endre på kroppen sin.

Normen for hvordan en kropp skal se ut snevres stadig inn, og kroppspress anses i dag som et strukturelt problem. Vi vet mye om at ungdom sliter, men for lite om hva vi kan gjøre med det.

Kari Løvendahl Mogstad er en svært samfunnsengasjert fastlege i Trondheim. I tillegg er hun idrettslege og lektor ved Samfunnsmedisinsk institutt ved NTNU. Kari sitter også i referansegruppa for barns helse i Legeforeningen, NFA, og i det regjeringsoppnevnte Ung i dag-utvalget. Hun er også skribent, blogger og forfatter av boken «Kroppsklemma».

Carina Carlsen er en av Norges mest profilerte kroppsaktivister, og står bak instagramkontoen «fetmenfattet». I 2018 vant hun Skamløsprisen for sitt arbeid for å normalisere alle typer kropper. Carina er foredragsholder, samfunnskritiker, vernepleier og rådgiver ved Likestillingssenteret. Hun skriver masteroppgave om påvirkeres ansvarsfølelse.

Samtalen ledes av seniorrådgiver ved Likestillingssenteret, Frøydis Sund.


Om «Kroppsklemma»:
Boken omhandler dagens intensiverte oppvekst med sosiale medier, kroppspress og perfeksjonsjag. Kari er opptatt av jenters rettigheter, og å belyse at vi også i Norge har utfordringer knyttet til økende seksualisering og «pornofisering» av ungdomskulturen. Dette angår også guttene. Boken retter seg mest mot foreldre og andre voksne som jobber med barn; for vi er nødt til å skjønne mer av deres hverdag og virkelighet! Kari har lang erfaring i å holde foredrag, både til ungdommer, foreldre og ulike fagfolk.

 

Arrangør: Hamar bibliotek i samarbeid Likestillingssenteret